Compensatiekas- verzekeringsovereenkomsten die de terugbetaling van een krediet waarborgen

Opvolgingsbureau

Op 30 december 2014 trad het Opvolgingsbureau voor de tarifering betreffende de verzekeringsovereenkomsten die de terugbetaling van een krediet waarborgen in functie.

Wanneer een verzekeringsonderneming beslist om een schuldsaldoverzekering te weigeren of een bijpremie van meer dan 75%, van de basispremie te vragen omwille van het verhoogde gezondheidsrisico van de kandidaat-verzekerde, kan het opvolgingsbureau voor de tarifering worden gevat.

Statuten van de Compensatiekas vzw «ACCESSO»

Indien een bijpremie van meer dan 125%, met een maximum van 800%, van de basispremie gevraagd wordt, zal een compensatiekas, opgericht onder het statuut van een VZW (Accesso VZW), tussenkomen. Zij heeft tot taak de last van de bijpremies te verdelen.

De statuten van de compensatiekas kan u hier consulteren.

Compensatiereglement

De compensatiekas wordt gefinancierd door de verzekerings- en de kredietsector. De bijdragen zullen berekend worden op basis van een compensatiereglement dat door de compensatiekas is opgesteld.

Dit compensatiereglement kan hier geraadpleegd worden.

Tags: