Huurwaarborg: wat kan een bank voor u betekenen?

Wanneer u een appartement of huis huurt, bevat uw huurcontract veelal een waarborgverplichting.

Die waarborg kan er uitzien als volgt:

  • Een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder waarop hij een bedrag gelijk aan twee maanden huur stort.
  • Een bankwaarborg gelijk aan drie maanden huur met de verbintenis van de huurder om die waarborg opnieuw samen te stellen bij zijn bank via vaste maandelijkse stortingen gedurende maximum drie jaar (ENKEL IN BRUSSEL EN WALLONIE)
  • Een waarborg op basis van een overeenkomst tussen het OCMW en de bankinstelling voor een bedrag gelijk aan 3 maanden huur.
  • Huurwaarborglening bij het Vlaams Woningfonds (ENKEL IN VLAANDEREN)

Is uw huurwoning of -appartement gelegen in het Vlaams Gewest en heeft u uw huurcontract afgesloten op of na 1 januari 2019?

In dat geval kan u zich sinds 1 januari 2019 richten tot het Vlaams Woningfonds om een huurwaarborglening te verkrijgen (toekenning is afhankelijk van enkele voorwaarden zoals  inkomen, …). In dat geval zal u geen bankwaarborg meer kunnen verkrijgen bij uw bank. U kan uiteraard wel nog een geblokkeerde huurwaarborgrekening openen bij uw bank.

Meer informatie over de Vlaamse huurwaarborglening vindt u op de website van de Vlaamse overheid : http://www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening

Indien uw huurwoning of -appartement gelegen is in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan u aanspraak maken op een bankwaarborg.

Een bankwaarborg is gelijk aan drie maanden huur met de verbintenis van de huurder om die waarborg opnieuw samen te stellen bij zijn bank via vaste maandelijkse stortingen gedurende maximum drie jaar.

Als u wil opteren voor een bankwaarborg dan kan u de bank waar u een rekening heeft waarop uw beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort contacteren voor meer informatie.