Online kansspelen

Kansspelcommissie publiceert zwarte lijst met illegale gokwebsites

Op 20 oktober 2011 sloten Febelfin en de Kansspelcommissie een protocol met betrekking tot de strijd tegen de niet door de Kansspelcommissie vergunde online gokwebsites. Dit protocol biedt een duidelijk kader waarbinnen de modaliteiten en verantwoordelijkheden van de strijd tegen illegale goksites voor alle betrokken partijen worden vastgelegd.

Gokken op websites zonder vergunning van de commissie blijft illegaal. Sinds januari kunnen zowel organisatoren als spelers boetes krijgen tot 25.000 EUR.

De organisatie van kansspelen in België zijn verboden zonder vergunning van de Kansspelcommissie. De kansspelwet uit 1999 voorzag echter geen passage voor goksites, waardoor online gokken in België bijgevolg verboden was.

Om te vermijden dat spelers richting het illegale aanbod geduwd worden, besloot de vorige regering goksites beperkt toe te laten onder controle van de Kansspelcommissie. Enkele goksites ontvingen reeds hun vergunning, waardoor ze legaal aan de slag kunnen. Enkele andere websites hebben een tijdelijke goedkeuring verkregen.

De Kansspelcommissie publiceerde tevens een lijst van verboden websites. Het is verboden om deel te nemen aan een illegaal kansspel, de exploitatie ervan te vergemakkelijken of er reclame voor te maken. Zowel spelers als organisatoren wachten zware straffen indien zij dit verbod negeren.

Om het opleggen van dergelijke maatregelen mogelijk te maken zal de Kansspelcommissie een negatieve lijst van niet door de Kansspelcommissie vergunde gokwebsiteoperatoren opstellen en communiceren aan Febelfin, en vermelden op de website www.gamingcommission.be. Febelfin staat in voor de kennisgeving van deze negatieve lijst aan haar leden. Die lijst zal de oprichtingsdatum, benaming, rechtsvorm, adres en ondernemingsnummer (of gelijkaardige unieke identificator) van de niet vergunde gokwebsite vermelden. Deze lijst zal periodiek worden bijgehouden door de Kansspelcommissie en worden bekendgemaakt via het Belgisch Staatsblad. Daarnaast geeft Febelfin aan haar leden kennis van de lijst met vergunde operatoren.

Het toepassingsgebied van de strijd tegen de niet door de Kansspelcommissie vergunde gokwebsites heeft in eerste instantie betrekking op het treffen van maatregelen door de banken tegen nieuwe cliënten die op de negatieve lijst van de Kansspelcommissie worden opgenomen.