Evolutie hypothecair krediet november 2018

07/01/2019

Het aantal kredietaanvragen daalde in november 2018 licht met 1% ten opzichte van november 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen daarentegen lag nog bijna 2% hoger.  In november 2018 steeg het aantal verstrekte kredieten met iets meer dan 11%. In bedrag is iets meer dan 15% meer krediet verleend dan in november 2017.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1

Kredietaanvragen 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In november 2018 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet licht met 1% in vergelijking met november 2017. In bedrag was er nog wel een stijging met bijna 2% ten opzichte van vorig jaar. 

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op bijna alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (-0,7%), de bouw van een woning (-9,5%), voor de verbouwing van een woning (-4%), maar ook op vlak van het aantal externe herfinancieringen (-3,5%). Het aantal kredietaanvragen steeg nog wel voor de aankoop met renovatie (+8%) en voor andere doeleinden (+20%),

Verstrekte hypothecaire kredieten 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor. 

In november 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten meer dan 11% hoger dan in november 2017. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens, met meer dan 15%

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+11,7%), voor de bouw van een woning (+8,8%), voor de verbouwing van een woning (+10,5%), voor de aankoop met verbouwing (+21,7%) en voor externe herfinancieringen (+20,3%).

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij de persdienst (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: