Febelfin zet schouders onder principes voor verantwoord bankieren

19/02/2019

Febelfin ondersteunt mee de principes van de Verenigde Naties voor verantwoord bankieren. Deze principes beloven de norm te worden voor de financiële sector, nu meer dan 65 organisaties - waaronder 49 banken - zich ertoe hebben verbonden hun activiteiten in lijn te brengen met de internationale klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen.

De principes zijn richtsnoeren voor de banken om waarde te creëren voor klant, aandeelhouder en samenleving. Ze vormen het eerste wereldwijde kader voor banken om duurzaamheid te kunnen integreren in al hun activiteiten, van strategie over portefeuilles tot transacties. “In België financiert de financiële sector ongeveer 80% van de economie. Vanuit die rol van facilitator van de economie kunnen we ook de rol van motor in de transitie naar duurzaamheid spelen. De financiële sector heeft die ambitie en wil daar ook voor gaan”, zegt CEO Karel Van Eetvelt.

6 principes voor verantwoord bankieren

De zes principes die de banken en andere belanghebbende organisaties ondersteunen, focussen op:

  1. Afstemming: bedrijfsstrategie die is afgestemd op onder andere de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de targets van het Klimaatakkoord van Parijs.
  2. Impact: meer positieve impact en minder negatieve impact op mens en milieu als gevolg van de producten en diensten van banken.
  3. Klanten: samenwerking met de klanten om duurzame praktijken aan te moedigen.
  4. Stakeholders: proactief en verantwoord overleg en samenwerking met relevante stakeholders.
  5. Governance & target-setting: effectief bestuur en een cultuur van verantwoord bankieren.
  6. Transparantie & verantwoording: regelmatige evaluatie van deze principes en transparantie over de positieve en negatieve effecten.

De principes zijn ontwikkeld door 28 van 's werelds grootste banken, alle leden van het United Nations Environment Finance Initiative (UNEP FI). In september 2019, tijdens de Algemene Vergadering van de VN, zullen de principes kunnen worden ondertekend.

Meer lezen?

Voor meer informatie over de VN-beginselen voor verantwoord bankieren kan je terecht op de website van het UNEP FI.

Meer over: