Financiële sector zet schouders onder de Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties

12/10/2016

Onze samenleving boekte de afgelopen eeuwen een opmerkelijke vooruitgang: we beschikken over een goed onderwijssysteem, we worden allemaal ouder en hebben steeds meer toegang tot nieuwe technologieën. Helaas ging deze vooruitgang ook gepaard met negatieve gevolgen. Om deze negatieve gevolgen te counteren, werden door de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld. Ook de financiële sector bouwt mee aan een duurzame planeet en maatschappij. 

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s)?

In de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties zich geëngageerd om verschillende initiatieven en beslissingen te nemen die nodig zijn voor het garanderen van een duurzame planeet en samenleving. De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling bouwt verder op eerdere internationale afspraken en op de Milleniumdoelstellingen. Deze laatste liepen af in 2015 en waren voornamelijk gericht op het uitbannen van armoede en de gevolgen hiervan in het Zuiden. Met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling hebben de Verenigde Naties nu 17 nieuwe doestellingen en 169 subdoelstellingen naar voren geschoven. De doelstellingen kunnen worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. De Agenda kan worden gezien als een breed actieplan dat de uitdagingen op vlak van economische en sociale ontwikkeling, leefmilieu en vrede samenbrengt

- Voorstelling van de SDG's -

In het kader van deze doelstellingen organiseerde het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling voor de tweede keer een Middag omtrent Duurzame Ontwikkeling. Het thema was dit keer de financiering van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de rol die de private sector hierbij kan spelen. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze uiteenzetting.

Hoe kunnen de SDG’s worden geïmplementeerd in de bedrijfswereld?

In tegenstelling tot de Milleniumdoelstellingen volgen de SDG’s een holistische en participatieve aanpak. Dit zorgt ervoor dat de doelstellingen beter kunnen worden ingepast in de duurzaamheidsstrategie van (kleinere) Belgische bedrijven en banken. 

- Vergelijking Mileniumdoelstellingen en SDG's -

 

Milleniumdoelstellingen

SDG’s

Wanneer?

2000 – 2015

2015 - 2030

Thema?

Armoede

Duurzame Ontwikkeling

Wie?

Verenigde Naties

Participatief proces

Waar?

Ontwikkelingslanden

Universeel

Hoeveel doelen?

8 doelen

17 doelen

Hoe kan de financiële sector bijdragen aan duurzame ontwikkeling?

De financiële sector kan het behalen van de SDG’s op verschillende manieren bevorderen. Hieronder worden de thema’s waarin de financiële sector een rol kan spelen kort besproken.

Mensen

Het thema Mensen wil een einde maken aan armoede en honger, in al haar vormen en dimensies. Tegelijk willen de onderliggende doelstellingen ervoor zorgen dat alle mensen hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen in waardigheid, gelijkheid en in een gezonde omgeving.

Febelfin kan hieraan bijdragen door zoveel mogelijk in te zetten op financiële educatie. Onze rol is ondersteunend, faciliterend en aanvullend:

  • Ondersteunend: We stappen mee in initiatieven van de overheid. Zo hebben we in maart 2015 deelgenomen aan de “Week van het Geld” waarbij het belang van veilig internetbankieren werd aangekaart.
  • Faciliterend: We trachten een brug te slaan tussen de financiële sector en de overheid en nemen deel aan initiatieven om de problematiek rond financiële geletterdheid een gezicht te geven.
  • Aanvullend: We nemen zelf actie door het lanceren van verschillende awareness campagnes rond veilig internetbankieren, door het organiseren van infosessies voor senioren en door het lanceren van websites zoals www.mijngeldenik.be en www.safeinternetbanking.be. Daarnaast biedt de sector verschillende opleidingen aan haar werknemers aan. Een opleiding waarmee Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van de financiële sector, financiële educatie tracht te verhogen is de e-learning “Introductie tot de financiële wereld”.

Planeet

Dit thema wil onze planeet beschermen door duurzame consumptie en productie te promoten en door de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren. Enkel zo zal onze planeet kunnen voldoen aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

De financiële sector kan hieraan meehelpen door interne bedrijfsprocessen te herzien. Voorbeelden zijn gerecycleerd papier gebruiken en zuiniger omspringen met energie. In dit kader heeft Febelfin bijvoorbeeld recent twee e-bikes ter beschikking gesteld van het personeel. Dit is één van de manieren waarmee we onze ecologische voetafdruk proberen te verkleinen.

Welvaart

Het thema Welvaart tracht te verzekeren dat alle mensen een bevredigend leven kunnen leiden waarbij economische, technologische en sociale vooruitgang zich voordoet in harmonie met de omgeving.

Op de werkvloer proberen we via de opleidingen bij Febelfin Academy werknemers uit de sector continu te vormen. Onze initiatieven om financiële geletterdheid te promoten (zie boven), kunnen eveneens bij dit thema worden ondergebracht.

Partnerschap

De doelstellingen kunnen alleen bereikt worden met behulp van actoren uit de private sector, die naast de overheid, lokale autoriteiten, de maatschappij, de wetenschappelijke en academische wereld en alle individuen hun steentje bijdragen.

Febelfin probeert als sectorfederatie een brug te slaan tussen de financiële sector en de overheid. Toch worden ook met de private sector samenwerkingsverbanden opgezet. Zo is het project TRU-BLISS bijvoorbeeld ontstaan uit een samenwerking tussen de bancaire wereld enerzijds en de KU Leuven en iMinds anderzijds. TRU-BLISS staat voor Trustworthy Belgian Key Internet Services. Het project onderzocht hoe financiële instellingen hun online beveiligingstechnieken nog verder kunnen versterken en zich beter kunnen voorbereiden op toekomstige veranderingen in de wetgeving rond digitalisering.

Nood aan meer informatie?

Voor meer informatie kan u de volgende presentatie raadplegen of u kan een bezoekje brengen aan de website van de Verenigde Naties

Meer over: