Globale waardeketens, handelsschokken en jobs. Een toepassing op Brexit.

Samenvatting: 

In de studie worden het output- en banenverlies in België en andere EU-lidstaten in het geval van een "zachte" en een "harde" Brexit onderzocht.

Er wordt rekening gehouden met de netwerkstructuur en zowel de directe als de indirecte handelseffecten van brexit worden berekend.