Links

Febelfin onderhoudt heel wat contacten met diverse partijen. Niet alleen staat zij op dagelijkse basis in contact met haar leden maar pleegt zij ook regelmatig overleg met overheidsinstellingen, Europese instellingen, beroepsverenigingen van buiten de financiële sector, …  Hieronder vindt u een (niet-exhaustief) overzicht van deze contacten. Als u op de naam van een instelling klikt, komt u onmiddellijk op de betreffende website terug.

 

Leden Febelfin 

Klik hier voor meer info over onze leden.  

 

Deelverenigingen Febelfin 

BEAMA - Belgian Asset Managers Association

BLV - Belgische Leasingvereniging

BVB - Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen

BVBL - Belgische Vereniging van Beursleden

BVK - Beroepsvereniging van het Krediet

 

Aangesloten leden met een bijzonder statuut 

Worldline

Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen

Belsipa 

BVA

Euronext

Euroclear

Isabel Group

LCH. Clearnet Group

Private Bankers Association

SWIFT

 

Instellingen verbonden aan Febelfin 

Belgisch Financieel Forum - Kennis-en reflectiecentrum voor financiële en economische thema's

Ombudsfin

Febelfin Academy - Opleidingsinstituut van de financiële sector           

 

Belgische beroepsverenigingen in de financiële sector (andere dan deelverenigingen Febelfin) 

Assuralia - Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen

BVA - Belgian Venturing Association

Pensioplus - Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen

 

Internationale beroepsverenigingen in de financiële sector 

ABA - American Bankers Association

CBA - Canadian Bankers Association

EBF - European Banking Federation

ECBS - European Committee for Banking Standards

EFAMA - European Fund and Asset Management Association 

Eurofinas

European Association of Co-operative Banks

European Mortgage Federation

World Savings Banks Group - European Savings Banks Group

 

Belgische overheidsinstellingen 

Agentschap voor Landbouw en Visserij

BELCLIV - Belgische Club voor Informaticaveiligheid  

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Belmed - Platform voor de online buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CFI - Cel voor Financiële Informatieverwerking

Commissie voor Verzekeringen

CSRSFI - Comité voor systeemrisico’s en systeemrelevante financiële instellingen

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

FOD Financiën

Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

FSMA - Financial Services and Markets Authority

Hoge Raad voor de Statistiek

HZIV - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Instituut voor Bedrijfsjuristen

Internationale Kamer van Koophandel

KeFIK - Kenniscentrum voor Financiering van KMO

KFBN - Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 

Nationaal Instituut voor de Statistiek

Nationale Arbeidsraad

NBB - Nationale Bank van België

Observatoire du Crédit et de l’Endettement 

Participatiefonds

Planbureau

Rentenfonds

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Rijksdienst voor Pensioenen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Rijksinstituut voor ziekte-en invalditeitsuitkering 

SOWACCESS - Société wallonne d’Acquisitions et de Cessions d’Entreprises

SOWALFIN - Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises 

 

Internationale en Europese instellingen 

BIB - Bank voor Internationale Betalingen

EBWO - Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

ECB - Europese Centrale Bank

EIB - Europese Investeringsbank

European Banking Industry Committee

Europese Commissie

European Payments Council

IMF - Internationaal Monetair Fonds

Wereldbank 

 

Beursmarkt 

FESE - Federation of European Securities Exchanges

FIBV - International Federation of Stock Exchanges

IOSCO -International Organization of Securities Commissions 

 

Andere sites voor financiële informatie 

Euribor

Eurepo 

 

Belgische beroepsverenigingen (buiten financiële sector) 

Agoria - Sectorfederatie voor technologische industrie in België

BIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Comeos - Sectorfederatie voor handel en diensten

Invest in Flanders

VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

VOKA - Vlaams netwerk van ondernemingen

UNIZO - De Unie van Zelfstandige Ondernemers

UWE - Union wallonne des entreprises