Wordt een gepersonaliseerd loonpakket binnen enkele jaren de norm?

02/08/2017

Steeds meer werknemers in ons land krijgen van hun werkgever de vrijheid om hun loonpakket zelf samen te stellen. In deze tijden van de War on Talent zien veel bedrijven dat als een absolute troef om de juiste mensen aan te trekken.

Loonpakket à la carte

Een volledig loon in cash? Of een iets lager loon plus een bedrijfswagen of treinabonnement? Of toch meer vrije tijd door overuren om te zetten in extra vakantiedagen? Werknemers bepalen het steeds vaker zelf, weliswaar binnen de grenzen en het budget dat de werkgever vooropstelt.

Dergelijke ‘cafetariaplannen’ of ‘meerkeuzeplannen’ zijn dus niets nieuws. Amerikaanse bedrijven zoals Google begonnen er ooit mee, maar nu wordt verloning op maat ook in België steeds populairder, bij werkgever én werknemer.

Bedrijven zien de voordelen

Acerta merkte dat het aantal bedrijven met belangstelling voor flexibele loonpaketten in 2016 bijna is verdubbeld. Zij proberen op die manier de juiste mensen aan te trekken en aan boord te houden.

Arbeidseconomen begrijpen waarom. Een werknemer die inspraak krijgt in de samenstelling van zijn loon, zal daar motivatie uit halen en veel meer betrokken zijn bij de organisatie. Gevolg: een positief werkklimaat dat zowel werknemer als werkgever ten goede komt.

Ook de werknemer is fan

Werknemers, zeker jongere, gaan steeds bewuster om met hun salaris en willen controle over hoe ze hun loon verdienen. Iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan: de ene wil een dure smartphone, de andere neemt genoegen met een goedkoper model in ruil voor een hoger nettoloon.

Uit een enquête van Acerta bij 2000 werknemers blijkt dat ook: de meerderheid in ons land wil graag zelf kiezen wat er op zijn bord komt te liggen qua loon en extralegale voordelen. Zo willen de meeste Belgische bedienden die over een bedrijfswagen beschikken de wagen wel inruilen voor een kleinere als ze daarvoor iets in de plaats krijgen (het liefst een loonsverhoging, maar ook graag extra verlof).

Een meerkeuze- of cafetariaplan geeft de werknemer meer autonomie. Een loopbaan aanpassen aan je individuele behoeften in elke fase van je actieve leven, wordt namelijk een stuk gemakkelijker. Terwijl je als jonge starter geïnteresseerd bent in een bedrijfswagen, kies je enkele jaren later als vader misschien liever voor extra verlofdagen.

Toekomstmuziek

Nog nooit waren werknemer en werkgever zo sterk op zoek naar maatwerk in de verloning. Bij SD Worx verwachten ze zelfs dat de trend nog verder zal toenemen.

Het concept heeft dan ook nog heel wat meer in zijn mars. Wat als we het zouden toepassen op de tewerkstelling zelf, waarbij je mensen de keuze laat over hoe en wanneer ze hun kennis aanbieden op de arbeidsmarkt? Het cafetariamodel wordt dan een tool om arbeidskrachten steeds efficiënter in te schakelen en schaarste op te vullen.

Uiteraard is het in ons land met zijn complexe sociale regelgeving niet evident om dergelijke vrijheden in te bouwen. De fiscus, de sociale overheden en de sociale partners kijken immers nauwgezet toe, waardoor de speelruimte hoe dan ook beperkt blijft.

Toch lijkt de overheid haar houding te versoepelen, denk maar aan de nieuwe wet rond werkbaar werk van minister van Werk Kris Peeters. Nu de wettelijke mist begint op te trekken, zal dat steeds meer bedrijven over de streep halen. Als we experten mogen geloven, dan wordt flexibele verloning binnen enkele jaren de norm.

Meer over: